Styret underboring som metode

Hvad dækker metoden styret underboring over?

Styret underboring er en metode, der med fordel kan anvendes ved anlægning af bl.a. kabler, rør og ledninger, hvor ledningsføringen traditionelt vil kræve opgravning af eksisterende anlæg, beplantning og lignende. Metoden gør det muligt at fremføre ledninger i dimensioner fra Ø32 mm til Ø1200 mm uden opgravning over afstande på helt op til 1600 m.

Herved belastes miljø og omgivelser mindst muligt. Teknologien gør det endvidere muligt at ændre tracé og dybde under boreforløbet. Styret boring er således perfekt ved nyanlæg af rørføring under eksisterende veje, jernbaner, beplantede arealer og sågar søer, vandløb og fjorde.

Styret underboring anvendes ofte i de situationer, hvor det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt, at foretage udgravning med eksempelvis en gravemaskine. Metoden kan med fordel anvendes til krydsning af særlig naturfølsomme områder, vandløb, fjor, fredskov trafikeret veje, banen (Banedanmark & Letbanen m.fl.) Styret underboring egner sig særligt også til anlægning af trykledning og vandledninger i åbent landskab samt i byer hvor der ikke ønskes omfattende opgravning af veje og fortov.

Ud over trykledninger benyttes metoden også til gravitations ledninger, kabelrør, fjernvarme og gasledninger.

Der er rigtig mange fordele ved at benytte sig af styret underboring. Metoden er både skånsom for det omkringliggende miljø og påvirker omgivelserne væsentligt mindre end traditionelt gravearbejde. Dette giver en stor gevinst for eks. omkringboende, trafikanter, forretningsdrivende, miljøet og samfundsøkonomien. Én af fordelene ved styret underboring er bl.a., at metoden også kan anvendes i vanskeligt terræn men stadig med en høj grad af præcision i fremboringen. Selvom der arbejdes med mange maskinkræfter generes omgivelserne ikke af høje lyde, da arbejdet foregår under terræn. Boringen kan udføres fra og til jordoverfladen, fra en start- til en modtagegrube eller en kombination heraf.  

Styret underboring

Her er vist en illustration af, hvordan metoden styret underboring udføres  i praksis.

Bemærk at illustrationen er vejledende.

Information om metoden styret underboring

Tekniske data

 • Elektronisk styring
 • Ledningsdimensioner Ø32 – Ø1200 mm
 • PE-rør/stålrør
 • Borelængde op til 1500 m
 • Måletolerance 2-5 % af dybden
 • Faldmåling i ‰
 • Boredybde mere end 100 m

Anvendelsesområder

 • Nyanlæg af:

– Kabler/kabelrør
– Beskyttelsesrør/foringsrør
– Gas, dræn- og fjernvarmeledninger
– Kloak- og udløbsledninger
– Vandledning og vandindvindingsboringer,     horisontalt

 • Krydsning af:

– Veje/jernbaner
– Vandløb/enge
– Beplantede arealer

 • På langs i vej og fortov
 • Krydsning af søer, fjorde og bælter

Fordele

 • Lav belastning af omgivelser
 • Begrænset grundvandsfølsomhed
 • Få opgravninger
 • Mulighed for ændring af tracé og dybde under boreforløbet
 • Kræver ingen presse-/modtagegruber

Har du spørgsmål til styret underboring?

Kontakt afdelingsleder Jim Skovbæk Valentin på jsv@oestergaardas.dk eller ring på telefon:

Læs mere om vores gennemførte NoDig projekter

Styret underboring i Masnedsund

I denne video bliver du kort introduceret til Entreprenørfirmaet Østergaard A/S. Vi gennemgår desuden processen omkring fjernvarme projektet ved Masnedsund.

Afspil video

Bliv klogere på vores NoDig metoder

På denne side har vi samlet alle vores NoDig metoder ét sted.

Adresse

Sverigesvej 4, 7100 Vejle

Danmark

Ring til os

75 82 34 55

Generelle spørgsmål

mail@oestergaardas.dk

CVR nummer

73381711

Send os en besked

Kontakt os