Interne kombiopgaver mellem Anlæg og NoDig hos Østergaard

Vi har hos Østergaard udført mange typer af interne kombiopgaver mellem Anlæg og NoDig afdelingerne. Også under komplicerede passageforhold med kritisk infrastruktur

Det kan være en stor fordel at udføre delentrepriserne som en kombiopgave mellem Anlæg og NoDig afdelingerne hos Østergaard. Vores stærke interne samarbejde vil nemlig løse flere af de større koordineringsudfordringer som ofte opstår, end når flere eksterne samarbejdspartnere er involveret. Disse udfordringer kan f.eks. være opgaver relateret til projekt- og tidskoordinering mellem forskellige samarbejdspartnere, som ofte forlænger og besværliggør processen.

Udføres et projekt som en kombiopgave hos Østergaard, vil vores tilbud endvidere afspejle sig i en lavere pris på det samlede projekt.

Ofte er et NoDig projekt hos Østergaard opdelt i tre faser: en forberedelse- en udførelse- samt en reetableringsfase på det afsluttende arbejde. Varetages samtlige tre faser af os, vil vores interne koordinering af maskinel og mandskab facilitere det samlede projekt. Ofte er kommunikation over til lodsejere eller områdets beboere en del af opgaven, og denne del har vi fuld kontrol på vores kombiprojekter.

Afsluttende opgaver afvikles hurtigere, når projektet udføres som en kombiopgave hos Østergaard. Dette gælder opgaver såsom udførsel af tilslutninger til bl.a. kloakanlæg, fjernvarmeanlæg, trykledninger til spildevand eller til drikkevand.

5 fordele ved kombiprojekter

Det kan være en stor fordel at udføre delentrepriserne som en kombiopgave mellem Anlæg og NoDig afdelingerne hos Østergaard. Vores stærke interne samarbejde vil nemlig løse flere af de større koordineringsudfordringer som ofte opstår i processen. Fordelene ved at samle projektet som et kombiprojekt hos Østergaard er bl.a.: 

  • Samlet løsning på NoDig – og anlægsopgaver (forberedelse, udførelse samt reetablering)
  • Ét kontaktpunkt for bygherre eller rådgiver
  • Færre koordineringsudfordringer
  • Tidsoptimering på det samlede projekt
  • Økonomisk fordel for bygherre eller rådgiver

Kommunikation med borgere

Hos Østergaard sikrer vi, sammen med bygherre, at al information når ud til områdets beboere. Vi prioriterer en god dialog og får altid løst eventuelle udfordringer i en god tone. Vi sikrer, at kommunikationen og dialogen med borgere om bl.a. skilteplaner, varetages på et højt informationsniveau. Forinden opstart af projektet udarbejder vi trafikplanerne og sender dem til godkendelse hos kommunen og politiet. I weekenderne fører vi tilsyn med skiltene på pladserne samt ved eventuelle afspærringer.

Brolægning

I forbindelse med kombiopgaver, kloakseparering, byggemodning og forsyningsledninger udfører vi brolægningsarbejder.

Som afslutning på alt anlægsarbejde er belægningen/brolæggerarbejdet som regel det sidste, der udføres, men også ofte det eneste synlige bevis på det udførte arbejde. Det er yderst vigtigt, at også den del af arbejdet bliver udført af kvalificerede medarbejdere med sans for kvalitet og den rigtige finish.

Netop kvalitet og finish bliver sat i højsædet i vores brolæggerafdeling. Samtidig har vi opnået erfaring og ekspertise gennem en mangeårig tradition for udførelse af større og mindre brolægnings- og belægningsarbejder. Vi skal fremhæve, at vi gør en stor indsats for at udføre arbejdet miljørigtigt.

Har du spørgsmål vedr. anlægsarbejde?

Kontakt afdelingsleder Poul Daugaard på pdp@oestergaardas.dk eller ring på telefon:

Læs mere om vores gennemførte anlægsprojekter

Adresse

Sverigesvej 4, 7100 Vejle

Danmark

Ring til os

75 82 34 55

Generelle spørgsmål

mail@oestergaardas.dk

CVR nummer

73381711

Send os en besked

Kontakt os