Injicering af kabler og ledninger

Injicering med bentonit

Injicering med bentonit har til formål at fylde hulrum ud, enten i nye foringsrør hvori der er trukket kabler eller ledninger. Eller til sløjfning af eksisterende ledningsanlæg, som eksempelvis en regn/spildevandsledning der tages ud af drift og ejeren af ledningen ønsker denne fyldt.

Injicering med bentonit bruges som oftest ved nyanlæg af højspændingskabler, hvor disse krydser veje, banen, diger, åer eller anden følsom natur. Her er det som oftest ikke muligt grave kablet direkte ned i jorden, og i stedet udføres krydsningen med styret underboring hvor der trækkes et foringsrør under området. Efterfølgende trækkes højspændingskablet gennem foringsrøret. Højspændingskabler afgiver en del varme og for at kunne fjerne denne varme til den omkringliggende jord, fyldes hulrummet omkring kablet inde i foringsrøret med varmeafledende bentonit hvorefter den ønskede effekt opnås.  

Injicering

Her er vist en illustration af, hvordan metoden injicering kan udføres  i praksis.

Bemærk at illustrationen er vejledende.

Information om metoden injicering

Tekniske data

  • Injicering af rør i alle dimension
  • Blanding med fast/slow-mixing unit
  • Udpumpning med centrifugal/snekkepumpe

Anvendelsesområder

  • Fyldning af kabelrør med varmeafledende bentonit
  • Fyldning/sløjfning af eksisterende ledninger
  • Fyldning/sløfning af vakumdræn

Fordele

  • Ved injicering med varmeafledende bentonit omkring el-kabel i foringsrør, forbedres varmeafledning fra elkablet til den omkringliggende jord
  • Blandeanlæg opbygget så disse kan fragtes med traktor hvilket reducere krav til adgangsveje

Har du spørgsmål til injiceringsopgaver?

Kontakt afdelingsleder Jim Skovbæk Valentin på jsv@oestergaardas.dk eller ring på telefon:

Læs mere om vores gennemførte NoDig projekter

Bliv klogere på vores NoDig metoder

På denne side har vi samlet alle vores NoDig metoder ét sted.

Adresse

Sverigesvej 4, 7100 Vejle

Danmark

Ring til os

75 82 34 55

Generelle spørgsmål

mail@oestergaardas.dk

CVR nummer

73381711

Send os en besked

Kontakt os