Pilotrørsboring og pilotrørsgennempresning

Hvad betyder ‘pilotrørsboring’ og ‘pilotrørsgennempresning’?

Begge af ovenstående begreber er fælles benævnelser for metoder for direkte itrækning og gennempresning. Pilotrørsmetoden kan opdeles i 2 overordnede metoder, pilotrørsboring samt gennempresning af stålrør. Der er flere fællestrækfor de 2 metoder.

Pilotrørsmetoden anvendes til præcisionsføring og gennempresning af fx stålrør og PE-rør i dimensioner fra Ø100 mm til Ø400 mm.

Metoden udføres i 2 faser. Først foretages en videostyret gennempresning/-styring af et pilotrør. I denne forbindelse kræves en pressegrube (min. L=6,0m x B=3,5 m) med en lodret bagvæg (jf. nedenstående illustration).

Gruben fungerer som “stop” for den nødvendige pressekraft, der kræves for at føre pilotrøret. I anden fase itrækkes PE-rør i modsat retning ved hjælp af pilotrøret, der trækkes tilbage til pressegruben.

Alternativt kan foretages en gennempresning/-boring af stålrør i samme retning som pilotrøret. Metoden kræver, at der udgraves en pressegrube, (min L=7,0m x B=3,5 m), hvori presseudstyr placeres, samt en modtagegrube, hvor pilotrørene skubbes til.

Fra pressegruben presses stålforingsrøret gennem jorden, mens en transportsnegl fjerner materialet.

Pilotrørsboring

Her er vist en illustration af, hvordan metoden tunnelering med lukket front udføres  i praksis.

Bemærk at illustrationen er vejledende.

Pilotrørsboring med direkte itrækning

Her er vist en illustration af, hvordan metoden tunnelering med lukket front udføres  i praksis.

Bemærk at illustrationen er vejledende.

Information om pilotrørsmetoden

Teknisk data

 • PE-rør Ø100-Ø400 mm (itrækning)
 • Pressegrube min. 3×5 m
 • Stræklængde maks. 130 m
 • Lægningstolerance ± 15 mm
 • Optisk retningsstyring

Anvendelsesområder

 • Gravitationsledninger
 • Krydsning af veje og baner m.v.
 • Langsgående i veje og fortove
 • Udførelse af stikledninger
 • Foringsrør for fjernvarme, vand, afløb mv.
 • Direkte itrækning af PE-rør
 • Direkte itrækning af klikrør

Fordele

 • Ikke grundvandsfølsom
 • Minimering af trafikgener
 • Minimering af miljøgener
 • Minimering af udgifter til ledningslægning, forurenet jord
 • Konkurrencedygtig i forhold til traditionel rørlægning, hvor pladsforhold, trafikale hensyn, miljøhensyn, lægningsdybde eller belægnings-retablering er afgørende faktorer

Pilotrørsboring udført med optisk styring

Retningsstyringen af tunneleringen sker via presse-maskinens styrecylindre på basis af den permanente opmåling af gennempresningen ved hjælp af gyro-kompas.

I starten bruges en normal laser med et elektronisk mål til at få TBM’en og dens maskinrør ind i jorden, tunnelstræk på =< 200 meter udføres med laser, tunnelstræk =>200 meter eller med kurve udføres med gyrokompassystem. Etc. etc.

Har du spørgsmål til pilotrørsboring?

Kontakt afdelingsleder Poul Erik Christensen på pe@oestergaardas.dk eller ring på telefon:

Læs mere om vores gennemførte NoDig projekter

Bliv klogere på vores NoDig metoder

På denne side får du et overblik over specialet NoDig samt de forskellige metoder vi anvender i udførelsen af vores projekter hos Entreprenørfirmaet Østergaard A/S.

Adresse

Sverigesvej 4, 7100 Vejle

Danmark

Ring til os

75 82 34 55

Generelle spørgsmål

mail@oestergaardas.dk

CVR nummer

73381711

Send os en besked

Kontakt os