Pipejacking - Tunnelering med åben front

Hvad betyder ‘tunnelering med åben front’?

Tunnelering med åben front – populært kaldet “pipe jacking” – er en attraktiv løsning til fremføring af bl.a. bassin- og afløbsledninger, kloakering i sårbare områder, gangtunneller og faunapassager.

Metoden gør det muligt at fremføre beton- eller GAP-rør i dimensioner op til Ø4000 mm. Afhængig af rørdimensionen kan der tunneleres længder op til 1500 m, samtidig med at det er muligt at tunnelere i kurve.

Tunneleringen udføres med “åben front”, hvilket betyder at eventuelle forhindringer – herunder større sten og klippestykker – kan fjernes gennem den åbne front. Metoden kan kombineres med trykluft ved tunnelering under grundvand.

Tunnelering er en fælles benævnelse for styrbare metoder i større dimensioner og anvendes ofte i de situationer, hvor det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt, at foretage udgravning med f.eks. en gravemaskine. Metoden kan med fordel anvendes til krydsning af særlig naturfølsomme områder, vandløb, fjor, fredskov trafikeret veje, banen (Banedanmark & Letbanen m.fl.) Samt i byer hvor der ikke ønskes omfattende opgravning af veje og fortov.

Tunnelering med åben front

Her er vist en illustration af, hvordan metoden tunnelering med åben front udføres  i praksis.

Bemærk at illustrationen er vejledende.

Information om metoden tunnelering med åben front

Tekniske data

 • Beton- eller GAP-rør
 • Dim. Ø1200-Ø4000 mm
 • Tunneleringslængde op til 1500 m afhængig af dimension og geologi
 • Præcision vertikal/horisontal ± 20 mm
 • Tunnelering udføres med åben front
 • Tunnelering i kurve mulig
 • Kan kombineres med trykluft ved tunnelering under grundvand

Anvendelsesområder

 • Bassinledninger
 • Afløbsledninger
 • Foringsrør/ingeniørgang
 • Gangtunnel
 • Faunapassage

Fordele

 • Krydsning af veje/jernbaner/bygninger m.v.
 • Alternativ til opgravning i vejarealer, grønne områder m.v.
 • Minimering af trafikgener, miljøgener
 • Minimering af udgifter til kabelomlægninger, forurenet jord
 • Forhindringer kan fjernes gennem åben front

Har du spørgsmål til pipejacking?

Kontakt afdelingsleder Poul Erik Christensen på pe@oestergaardas.dk eller ring på telefon:

Læs mere om vores gennemførte NoDig projekter

Bliv klogere på vores NoDig metoder

På denne side får du et overblik over specialet NoDig samt de forskellige metoder vi anvender i udførelsen af vores projekter hos Entreprenørfirmaet Østergaard A/S.

Adresse

Sverigesvej 4, 7100 Vejle

Danmark

Ring til os

75 82 34 55

Generelle spørgsmål

mail@oestergaardas.dk

CVR nummer

73381711

Send os en besked

Kontakt os