Kloakseparering hos Østergaard

Østergaard har gennem årene opnået stor erfaring i udførelse af alle former for kloakanlæg og afløb. Vi har således folk med specialviden og specialudstyr til løsning af selv komplicerede rørlægningsopgaver i tætbebyggede /tæt trafikerede områder og kan i samarbejde med vores NoDig afdeling altid finde frem til den optimale løsning af opgaverne.

Kommunikation med borgere

Hos Østergaard sikrer vi at al information når ud til områdets beboere. Vi prioriterer en god dialog og får altid løst eventuelle udfordringer i en god tone. Vi sikrer, at kommunikationen og dialogen med borgere om bl.a. skilteplaner, varetages på et højt informationsniveau. Forinden opstart af projektet udarbejder vi trafikplanerne og sender dem til godkendelse hos kommunen og politiet. I weekenderne fører vi tilsyn med skiltene på pladserne samt ved eventuelle afspærringer.

Brolægning

I forbindelse med kombiopgaver, kloakseparering, byggemodning og forsyningsledninger udfører vi brolægningsarbejder.

Som afslutning på alt anlægsarbejde er belægningen/brolæggerarbejdet som regel det sidste, der udføres, men også ofte det eneste synlige bevis på det udførte arbejde. Det er yderst vigtigt, at også den del af arbejdet bliver udført af kvalificerede medarbejdere med sans for kvalitet og den rigtige finish.

Netop kvalitet og finish bliver sat i højsædet i vores brolæggerafdeling. Samtidig har vi opnået erfaring og ekspertise gennem en mangeårig tradition for udførelse af større og mindre brolægnings- og belægningsarbejder. Vi skal fremhæve, at vi gør en stor indsats for at udføre arbejdet miljørigtigt.

Har du spørgsmål vedr. anlægsarbejde?

Kontakt afdelingsleder Poul Daugaard på pdp@oestergaardas.dk eller ring på telefon:

Læs mere om vores gennemførte anlægsprojekter

Adresse

Sverigesvej 4, 7100 Vejle

Danmark

Ring til os

75 82 34 55

Generelle spørgsmål

mail@oestergaardas.dk

CVR nummer

73381711

Send os en besked

Kontakt os