Forsyningsledninger hos Østergaard

Hos Østergaard etablerer vi forsyningsledninger til bl.a. vandforsyning, rensningsanlæg, transmissionsledninger for fjernvarme samt til trykledninger. Vi etablerer vandforsyning til nye anlæg eller alternativt udskifter vi ledninger til eksisterende anlæg.

I byerne udfører vi ofte forsyningsopgaverne i samarbejde med vores afdeling for styret underboring. Dette giver vores samarbejdspartnere en stor fordel, da vi herved kan optimere på flere forskellige arbejdsgange, herunder på koordinering af tid og ressourcer og kun én kontaktperson.

Kommunikation med borgere

Hos Østergaard sikrer vi at al information når ud til områdets beboere. Vi prioriterer en god dialog og får altid løst eventuelle udfordringer i en god tone. Vi sikrer, at kommunikationen og dialogen med borgere om bl.a. skilteplaner, varetages på et højt informationsniveau. Forinden opstart af projektet udarbejder vi trafikplanerne og sender dem til godkendelse hos kommunen og politiet. I weekenderne fører vi tilsyn med skiltene på pladserne samt ved eventuelle afspærringer.

Brolægning

I forbindelse med kombiopgaver, kloakseparering, byggemodning og forsyningsledninger udfører vi brolægningsarbejder.

Som afslutning på alt anlægsarbejde er belægningen/brolæggerarbejdet som regel det sidste, der udføres, men også ofte det eneste synlige bevis på det udførte arbejde. Det er yderst vigtigt, at også den del af arbejdet bliver udført af kvalificerede medarbejdere med sans for kvalitet og den rigtige finish.

Netop kvalitet og finish bliver sat i højsædet i vores brolæggerafdeling. Samtidig har vi opnået erfaring og ekspertise gennem en mangeårig tradition for udførelse af større og mindre brolægnings- og belægningsarbejder. Vi skal fremhæve, at vi gør en stor indsats for at udføre arbejdet miljørigtigt.

Har du spørgsmål vedr. anlægsarbejde?

Kontakt afdelingsleder Poul Daugaard på pdp@oestergaardas.dk eller ring på telefon:

Læs mere om vores gennemførte anlægsprojekter

Adresse

Sverigesvej 4, 7100 Vejle

Danmark

Ring til os

75 82 34 55

Generelle spørgsmål

mail@oestergaardas.dk

CVR nummer

73381711

Send os en besked

Kontakt os