Pilotrørsboring og stålrørsgennempresning med åben front.

Generelt om projektet

I februar 2023 har Østergaard foretaget stålrørsgennempresninger på i alt 4 stræk i Vejle midtby, med en samlet projekteret længde på 257 meter. Arbejdet er udført i forbindelse med en ny spildevandskorridor i Vejle nord for Vejle Spildevand A/S, med Arkil som hovedentreprenør. Planen omfatter en ny og større spildevandsledning fra Moldevej og Finlandsvej, som skal føre spildevandet ned mod Vejle Spildevands renseanlæg.

På Moldevej er der i februar 2023 udført pilotrørsboring og stålrørsgennempresning på et 80 m stræk. Dette stræk er det sidste af de i alt 4 stræk udført med pilotrørsboring og stålrørsgennempresning, som Østergaard har udført som underentreprenør til Arkil.

Pilotboring

På projektet er der anvendt pilotrør i 2 meters længder med en udvendig diameter på Ø114 mm. Pilotrørsboringerne er optisk styrede boringer. Dette betyder, at et opsat kamera i pressegruben monitorerer borevinklen ud fra diodeenheden, monteret i styrehovedet for enden af pilotrøret. Kameraet sigter med andre ord efter diodeenheden i styrehovedet for retningsbestemmelse, hvilket sikrer en høj grad af præcision og nøjagtighed på +/- 20 mm i fremboringen.

Stålrørsgennempresning

Efter gennemført pilotboring monteres en overgang til stålrøret, hvor borefronten svejses på stålrøret og kobles på pilotrøret. Herefter presses stålrørene i dimensionerne Ø273 mm bagefter pilotrøret, hvor jorden ’snegles ud’ gennem snegleboret som er monteret indeni stålrøret. Afslutningsvis fjernes snegleboret fra stålrøret, hvorefter røret spules rent og PE-ledningen etableres indeni stålrøret.

Montering af PE-ledninger

Under normale omstændigheder trækkes PE-ledningerne afslutningsvis gennem røret via en rampe i pressegruben. Dette har ikke været muligt på dette projekt, da det er svært at etablere ramper for PE-ledningerne i et trafikalt befærdet område med 6-7 meter dybe gruber. Derfor blev der valgt en optimeret løsning som indebar, at PE-ledningerne blev svejst direkte i pressegruberne og successivt blev skubbet ind gennem stålrørene, efterhånden som de blev sammensvejst nede i pressegruben. De anvendte PE-ledninger har en dimension på Ø250 mm.

Hvert stræk er udført over en periode på 2-3 uger og er alle gennemført ultimo 2022 – primo 2023.

Billeder fra projektet på Finlandsvej i Vejle

Har du spørgsmål vedr. tunnelering og gennempresning?

Kontakt afdelingsleder Poul Erik Christensen på pe@oestergaardas.dk eller ring på telefon:

Download projektbeskrivelse

Vil du vide mere om vores NoDig metoder?

På denne side finder du en oversigt over vores specialer inden for NoDig metoderne.

Læs mere om vores NoDig styret underborings- tunnelerings- gennempresnings- projekter

Adresse

Sverigesvej 4, 7100 Vejle

Danmark

Ring til os

75 82 34 55

Generelle spørgsmål

mail@oestergaardas.dk

CVR nummer

73381711

Send os en besked

Kontakt os