Udførelse af to krydsninger på 125 meter under Vejle Å

Generelt om projektet

I sommeren 2021 har Østergaard udført to krydsninger på 125 meter under Vejle Å i samarbejde med tidl. Barslund A/S. Å-krydsningen er en vigtig milepæl i etablering af fjernvarme på strækningen fra Tvis til Jelling, Bredsten og Balle.

Under Vejle Å er der trukket to tunge fjernvarmerør på hver 18 tons. Rørene har en diameter på Ø710 mm og skal fungere som foringsrør til fjernvarmerør. Fjernvarmerørene installeres inden i foringsrøret inden rørene trækkes under Vejle Å.

Det ene rør har til formål at sende varmen ud til forbrugerne, det andet transporterer returvandet tilbage til leverandørerne. Hvert enkelt 12-meter rør består af et stålrør, isolering og en kappe. Uden om fjernvarmerøret ligger igen et plastforingsrør på 710 mm i diameter, som beskytter fjernvarmerøret ved itrækningen under Vejle Å.

Under itrækningen fyldes fjernvarmerøret samt det hulrum, der er mellem fjernvarmerør og foringsrør med vand, for at øge vægten yderligere og herved undgå problemer med opdrift.

Under itrækningen trækkes rørene med mange tons hvilket stiller store krav til korrekt udført svejsearbejde. Dette for at sikre, at alle samlinger er 100% tætte og robuste i forhold til ydre påvirkninger.

Rørene vil være gemt væk under jorden det meste af fjernvarmesystemets levetid, hvilket man regner med vil være på en periode på omtrent 50 år.

Opgaven er udført med en (maskintype) JT100. På hver strækning er der efter endt pilotboring foretaget mellemreamning ad to omgange, inden rørene er blevet trukket. Jordbundsforholdene har været fordelagtige og kun givet ganske lidt modstand hvilket betyder, at rørene er trukket ca. fire meter på to minutter med et træk på 10 tons. Dette var vigtigt for ikke at overbelaste foringsrørene.

Projektet har været underlagt en relativ stram tidsplan for at sikre, at trafikken har kunne afvikles under tilfredsstillende forhold. Derfor har der været afsat fem dage til hver krydsning. Projektet er gennemført til tiden og tidsplanen er blevet overholdt.

Projektet er udført for TVIS – Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S.

Billeder fra den styrede underboring under Vejle Å

Har du spørgsmål vedr. styret underboring?

Kontakt afdelingsleder Jim Skovbæk Valentin på jsv@oestergaardas.dk eller ring på telefon:

Download projektbeskrivelse

Vil du vide mere om vores NoDig metoder?

På denne side finder du en oversigt over vores specialer inden for NoDig metoderne.

Læs mere om vores NoDig styret underborings- tunnelerings- gennempresnings- projekter

Adresse

Sverigesvej 4, 7100 Vejle

Danmark

Ring til os

75 82 34 55

Generelle spørgsmål

mail@oestergaardas.dk

CVR nummer

73381711

Send os en besked

Kontakt os