147 km. kabellægning til forstærkning af elnettet

Kassø Lykkegaard projektet

Over en 3-årig periode fjerner Energinet 105 km 150 kilovolt-luftledningsstrækninger i det sydvestlige Jylland og lægger ca. 147 km nye kabler i jorden til forstærkning af elnettet. Kablerne anlægges som et led i den grønne omstilling af energisystemerne, så borgere og virksomheder kan få leveret vedvarende energi med en høj grad af forsyningssikkerhed.

Kabellægningen udføres i et One Company-samarbejde mellem Per Aarsleff A/S, Kabler og Gas og Entreprenørfirmaet Østergaard A/S. Hos Østergaard varetager vi den del af opgaven, som relaterer sig til styret underboring. Projektet er delt op i 5 delentrepriser som samlet strækker sig over en 3-årig periode fra 2021-2023.

På alle delentrepriser udføres der styret underboring i forbindelse med krydsning af veje, vandløb og beskyttet natur m.m. Arbejdet omfatter styret underboring med pilot, forreamning samt itrækning af kabelrør. Østergaard har desuden varetaget alt svejsearbejdet på rørene og sikret, at rørene har kunnet modstå et højt træk på op imod 12 tons som kræves ifm. itrækningen af de store Ø315 mm rør og 6,9 ton på Ø280mm rør.

For at udnytte tiden bedst muligt er der arbejdet med to svejseværk i samme svejsevogn. Svejserne har konstant arbejdet 2 uger forud for boremaskinerne, for at være på forkant med tidsplanen og dermed sikre fremdriften i projektet. Dertil er det også Østergaards opgave at injicere underboringerne efter kablet er i trukket. Det gøres med et produkt som er varmeledende, så kablerne ikke udsættes for høj varme.

På strækningerne er der bl.a. boret under vej, gennem bakker, åløb og fredede diger og afvandingskanaler i marsken. Flere af områderne er kategoriseret efter §3 i Naturbeskyttelsesloven. Når der arbejdes inden for rammerne af Naturbeskyttelsesloven har det derfor krævet ekstra agtpågivenhed ifm. med udførelsen af arbejdet med de styrede underboringer.

En af de større udfordringer for gennemførelse af projektet har været nedbør. Det meste af kabellægningen er udført i landbrugsjord og i en stor del af projektets udførelsesperiode har der stået blankt vand på markerne. Ved Ribe stod der i lang tid 10-20 cm vand overalt på markerne hvilket besværliggjorde fremkommelighed og fremdrift. Til trods for udfordringerne med den høje vandstand er det lykkedes at følge den fastlagte tidsplan for de udførte delentrepriser til aftalt tid. Dette er ikke mindst takket været metoden hvormed kablerne lægges i jorden, hvilket sker med en specialbygget gravekasse, samt en stærk indsats fra folkene i marken fra Aarsleff og Østergaard.

Udførelsesperiode: april 2021 – oktober 2023

Billeder fra projektet Hulsig-Skagen

Har du spørgsmål vedr. styret underboring?

Kontakt afdelingsleder Jim Skovbæk Valentin på jsv@oestergaardas.dk eller ring på telefon:

Download projektbeskrivelse

Vil du vide mere om vores NoDig metoder?

På denne side finder du en oversigt over vores specialer inden for NoDig metoderne.

Læs mere om vores NoDig styret underborings- tunnelerings- gennempresnings- projekter

Adresse

Sverigesvej 4, 7100 Vejle

Danmark

Ring til os

75 82 34 55

Generelle spørgsmål

mail@oestergaardas.dk

CVR nummer

73381711

Send os en besked

Kontakt os