Klimatilpasning ved Guldborgsundcenteret på Falster

Etablering af 3 parallelle Ø400 PEtrykledninger for udpumpning af overfladevand fra Guldborgsundcenteret.

I perioden fra Sept. – Dec.  2023 har Entreprenørfirmaet Østergaard gennemført et større anlægsarbejde som et led i udvidelsen af Guldborgsundcenteret på Falster. Projektet er gennemført som et kombiprojekt idet opgaven også har omfattet vores Tunneleringsafdeling til udførsel af metoden ’Gennempresning’.

Det traditionelle anlægsarbejde i projektet er udført af Østergaards egne og meget erfarne maskinførere og rørlæggere. Arbejdet er udført som hovedentreprise og har budt på/omfattet en større koordinering af både interne og eksterne samarbejdspartnere, herunder både bygherre, rådgiver samt underentreprenører.

Projektet har i opstartsfasen skulle tilrigges diverse byggepladsforanstaltninger. Området er beliggende umiddelbart ud til Guldborgssund med vejarealer, parkeringspladser, et center samt grønne arealer. Der har under projektets udførelse også skulle tages højde for krav fra både naboer og lodsejere samt centerets eksisterende butikker, hvilket har omfattet er en større koordineringsopgave.

Anlægsarbejderne i projektet har omfattet flere forskellige discipliner, herunder etablering af spunsgrube for en ny pumpestation. Her er der anvendt et Lineært gravekassesystem til afstivning af grubens sidevægge. I denne specifikke opgave er der foretaget opgravning i 7 meters dybde, hvor der skulle tages højde for en kote på – 3.5 m. Spunsen i pumpestationen består af 15 m høje indfatningsvægge som er rammet til 8 meters dybde. Efter opgravning af pumpestationen har Østergaard bistået med yderligere udgravning til smede-faget, for at kunne facilitere arbejdet med forstærkning af stræk 2 m under spunsens overside.

Under arbejdet med spunsgruben for pumpestationen er der foretaget grundvandssænkning, udført som 2 filterboringer.

En anden og væsentlig del af anlægsarbejdet har omfattet udgravning af tracé mellem presse- og modtagergruberne. I tracéet er der nedlagt 3 parallelle Ø400 PE-trykledninger i længere sektioner, hvor der forinden nedlægning er foretaget en sammensvejsning af rørene. Efterfølgende er der foretaget reetablering af tracé.

I de områder hvor det traditionelle gravearbejde ikke har været muligt, er der etableret presse- og modtagergruber for udførelse af PE-ledninger i stålforerør vha. NoDig-metoden gennempresning. I alt er der etableret to presse- og tre modtagergruber. Stålrørsgennempresningen er foretaget af NoDig-afdelingen hos Østergaard.

I projektets afsluttende fase er der etableret en oppumpningsbrønd til afledning af overfladevandet i Guldborgssund. Desuden er der foretaget flere tryk- og tæthedsprøvninger af ledningerne forinden hele projektområdet blev reetableret.

Det omfattende koordineringsprojekt er udført i tæt dialog med bygherre og rådgiver, hvor både økonomi og en stram tidsplan er overholdt.

Billeder fra klimatilpasningsprojektet på Falster

Få et overblik over projektets omfang i videoen

Videoen viser en dronesekvens af strækningen på de 3 parallelle trykledninger, som anvendes til udpumpning af overfladevand fra Guldborgsundcenteret.

Har du spørgsmål vedr. anlægsarbejde?

Kontakt afdelingsleder Poul Daugaard på pdp@oestergaardas.dk eller ring på telefon:

Download projektbeskrivelse

Læs mere om vores anlægs- NoDig styret underborings- tunnelerings- gennempresnings- projekter

Adresse

Sverigesvej 4, 7100 Vejle

Danmark

Ring til os

75 82 34 55

Generelle spørgsmål

mail@oestergaardas.dk

CVR nummer

73381711

Send os en besked

Kontakt os