Banekrydsning ifm. separatkloakering udført som mikrotunnelering

Generelt om projektet

I Gistrup syd for Aalborg har Østergaard udført 42 m mikrotunnelering for Mortensen & Nymark. Tunneleringen er udført under banen, som et led i områdets klimatilpasning med det formål at adskille regn- og spildevand.

Mikrotunneleringen er udført med en AVN slurry-maskine med lukket front. Dette betyder med andre ord, at slurry pumpes ind i maskinens front, samtidig med, at maskinen skærer sig gennem jorden. Slurryen er med til at stabilisere fronttrykket og danne en ensartet boremasse bestående af en blanding af vand, bentonit og jord, efterhånden som microtunneleringen arbejder sig frem i jorden. Denne masse transporteres tilbage via pumpesystemet og videre til separationsanlægget, hvor det udborede jord separeres fra slurryen, som genbruges og pumpes tilbage ned til maskinen.

Geologien spiller altid en vigtig rolle ifm. fremdrift af boringen. På dette projekt har udfordringerne været siltet jord, som er et meget fint materiale. I arbejdet med silt skal slurryen udskiftes oftere, da separationsanlægget har sværere ved at separere det fine silt-materiale fra slurryen, hvor f.eks. sand separeres nemmere. Det kræver høj bevågenhed at sikre konstant fremdrift i arbejdet, da separeringen og slurryen skal overvåges kontinuerligt.

På slurry-maskinen anvendes et laserstyret borehoved til fremføring af GRP-rørene, som på dette projekt er rør i dimensionen Ø1280, med en indvendig diameter på 1180 mm. På projektet i Gistrup er der brugt 3-meters rør, med en fremdrift på ca. 10 m pr. dag.

Tunneleringsarbejdet under banestrækningen i Gistrup er udført over 4 dage og er afsluttet inden for rammerne af aftalt tid og økonomi.

Billeder fra banekrydsningen i Gistrup

Har du spørgsmål vedr. tunnelering og gennempresning?

Kontakt afdelingsleder Poul Erik Christensen på pe@oestergaardas.dk eller ring på telefon:

Download projektbeskrivelse

Vil du vide mere om vores NoDig metoder?

På denne side finder du en oversigt over vores specialer inden for NoDig metoderne.

Læs mere om vores NoDig styret underborings- tunnelerings- gennempresnings- projekter

Adresse

Sverigesvej 4, 7100 Vejle

Danmark

Ring til os

75 82 34 55

Generelle spørgsmål

mail@oestergaardas.dk

CVR nummer

73381711

Send os en besked

Kontakt os