Sammenkobling af vandledning med afsluttende tilslutning til pumpestation i Gelsted på Fyn

Generelt om projektet

I maj 2022 har vi udført 800 meter vandledning lang vej i byen Gelsted på Fyn. Kunden er et mindre vandværk som har brug for en samlet løsning med opgravning, tilslutning til eksisterende vandledning, samling af rør, styret underboring samt efterfølgende trykprøvning. Etableringen af den nye vandledning er udført som et led i områdets forsyningssikkerhed blandt de lokale vandværker.

Vandledningen på de 800 meter er delt op i 5 strækningen og der er udført én styret underboring langs vejen. Som opstart på arbejdet er den eksisterende ledning ved hovedvejen gravet fri, før arbejdet med de 5 strækninger kunne påbegyndes.

Selvom arbejdet med etableringen af vandledningen er en overskuelig opgave, vidste vi at der lå en mulig udfordring kun et par få hundrede meter væk. Nord for samme område, meget tæt på vores arbejde med vandledningen, etableres gasledningen til det store Baltic Pipe-projekt.

Vi vidste derfor, at vi skulle nå at afslutte vores arbejde med vandledningen, inden arbejdet med de store gasrør skulle krydse nøjagtigt samme vejstræk som den nyanlagte vandledning.

Hvis først vandledningen kunne etableres og krydses efter etableringen af kabelrørene på Baltic Pipe, så ville dette kræve en særskilt tilladelse, som ville forsinke vores projekt. Derfor gjaldt det helt konkret om, at få færdiggjort eget tracé og blive først færdig.

Østergaard nåede at etablere vandledningen som de første på strækningen. Afslutningsvis blev vandledningen tilsluttet pumpestationen på den modsatte side af vejen. Varigheden af denne opgave var ca. én uge og vi afsluttede opgaven til aftalt tid og økonomi.

Billeder fra projektet

Har du spørgsmål vedr. styret underboring?

Kontakt afdelingsleder Jim Skovbæk Valentin på jsv@oestergaardas.dk eller ring på telefon:

Download projektbeskrivelse

Vil du vide mere om vores NoDig metoder?

På denne side finder du en oversigt over vores specialer inden for NoDig metoderne.

Læs mere om vores NoDig styret underborings- tunnelerings- gennempresnings- projekter

Adresse

Sverigesvej 4, 7100 Vejle

Danmark

Ring til os

75 82 34 55

Generelle spørgsmål

mail@oestergaardas.dk

CVR nummer

73381711

Send os en besked

Kontakt os