Tunnelering

Tunnelering med åben front - "pipe jacking"

Tunnelering med åben front - populært kaldet "pipe jacking" - er en attraktiv løsning til fremføring af bl.a. bassin- og afløbsledninger, kloakering i sårbare områder, gangtunneller og faunapassager.

Metoden gør det muligt at fremføre beton- eller GAP-rør i dimensioner op til Ø4000 mm. Afhængig af rørdimensionen kan der tunneleres længder op til 1500 m, samtidig med at det er muligt at tunnelere i kurve.

Tunneleringen udføres med "åben front", hvilket betyder at eventuelle forhindringer - herunder større sten og klippestykker - kan fjernes gennem den åbne front.

Tekniske data

 • Beton- eller GAP-rør
 • Dim. Ø1200-Ø4000 mm
 • Tunneleringslængde op til 1500 m afhængig af dimension og geologi
 • Præcision vertikal/horisontal ± 20 mm
 • Tunnelering udføres med åben front
 • Tunnelering i kurve mulig
 • Kan kombineres med trykluft ved tunnelering under grundvand

Anvendelsesområder

 • Bassinledninger
 • Afløbsledninger
 • Foringsrør/ingeniørgang
 • Gangtunnel
 • Faunapassage

Fordele

 • Krydsning af veje/jernbaner/bygninger m.v.
 • Alternativ til opgravning i vejarealer, grønne områder m.v.
 • Minimering af trafikgener, miljøgener
 • Minimering af udgifter til kabelomlægninger, forurenet jord
 • Forhindringer kan fjernes gennem åben front

Kontakt os gerne for yderligere information om tunnelering med åben front.

Skal vi løse din opgave?

Kontakt os i dag for en uforpligtende snak og tilbud

TEL.: +45 7582 3455