Styret underboring og tunnelering/gennempresning

NO-DIG

Østergaard A/S har siden starten vedligeholdt og videreudviklet NO-DIG-specialerne. NO-DIG er en fælles betegnelse for styret underboring og tunnelering/gennempresning.
Nogle af specialerne kan vi tilbyde som det eneste firma i Danmark. NO-DIG-opgaverne løses både i Danmark og udlandet.

Østergaard A/S har følgende NO-DIG specialer:

  • Tunnelering- betonrør
  • Traditionel gennempresning – stålrør
  • Microtunnelering
  • Pilotrørsmetoden – stål
  • Pilotrørsmetoden – PE
  • Rørsprængning/pipebursting
  • Styret underboring

Østergaard A/S har gennem årene vedligeholdt og udviklet erfaringen og kompetencen indenfor NO-DIG-specialerne og har derigennem opnået en høj grad af specialisering.

Dette har været muligt med en stabil og kompetent stab af nøglemedarbejdere med mange års erfaring såvel på ingeniørsiden som blandt udførende medarbejdere.

Det er en tradition hos Østergaard A/S selv at udvikle teknisk udstyr og metoder til brug for NO-DIG-specialerne. Bl.a. er tunneleringsudstyret samt udstyr til pilotrørsmetoden udviklet af Østergaard A/S.