Partnering

Østergaard A/S har stor erfaring med projekter udført i partnering.

Partnering-opgaverne omfatter såvel opgaver udført i hovedentreprise som opgaver udført i underentreprise.

Østergaards grundholdninger omkring samarbejde, der bl.a. bygger på tillid og gensidig respekt, harmonerer godt med grundprincipperne for partnering.

Partnering-samarbejdsformen er meget velegnet på større projekter med tekniske udfordringer. På disse projekter udvikles løsningerne optimalt i et samarbejde mellem bygherre, rådgivere og entreprenører. Østergaards erfaring med tunnelering omfatter primært opgaver, der typisk indebærer tekniske udfordringer, som optimalt løses i tæt samarbejde mellem de involverede parter.

Blandt de udførte partnering-projekter kan nævnes:

  • Tunnelering Damhusåen, København, 2013-2016 - samlet anlægssum 240 mio. kr.
  • Tunnelering Marselisborg Renseanlæg, 2015 - samlet anlægssum 37 mio. kr.
  • Tunnelering Nørrebro København, 2010 - samlet anlægssum 25 mio. kr.
  • Regnvandsbassin Vejle, 2009 - samlet anlægssum 10 mio. kr.
  • Tunnelering Bellinge, Odense, 2009 - samlet anlægssum 65 mio. kr.
  • Tunnelering Kystvejen Århus, 2008 - samlet anlægssum 10 mio. kr.
  • Tunnelering Nørrebrogade Århus, 2008 - samlet anlægssum 20 mio. kr.
  • Tunnelering Odense Havn, 2004-2008 - samlet anlægssum 200 mio. kr.