Forsyningsledninger

Trykledninger

I takt med nedlægning af mange mindre renseanlæg og ”kloakering af bebyggelse i det åbne land” har vi i de seneste år oplevet stigende efterspørgsel på installation af trykledning. Det er vores erfaring, at projekterne gerne kræver flere forskellige installationsmetoder. Vi rådgiver gerne omkring installationsmetode og kan udføre følgende:

• Traditionel gravning
• Styret boring

Mågevej

 

 

 

Skal vi løse din opgave?

Kontakt os i dag for en uforpligtende snak og tilbud

TEL.: +45 7582 3455